ตรวจสอบระยะห่างระหว่างสองตำแหน่งบน Google Maps

หากเราต้องการจะตรวจสอบระยะห่างของตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง ว่าอยู่ห่างกันเท่าไร เราสามารถเขียน Function มาตรวจสอบได้ง่าย ๆ ครับ

จาก Code ตัวอย่าง เราแค่กำหนด Lat, Long ของสองตำแหน่งที่เราต้องการเช็คระยะห่าง Function จะรีเทิร์นค่าที่ได้จากการคำน…

Read more