สร้าง crontab สำหรับเรียกใช้ไฟล์ php ใน Linux

คำสั่งและ option ของ crontab

การใช้คำสั่ง crontab ในสิทธิ์ของ Root ต้องใช้ sudo นำหน้าเสมอ

#crontab filename การนำเข้าคำสั่ง crontab มาจากไฟล์อื่น
#crontab -e แก้ไข crontabปัจจุบัน หรือเพิ่ม crontab ใหม่
#crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั…

Read more

Mysql FIND_IN_SET function นำไปใช้ใน Laravel framework

Mysql FIND_IN_SET function นำไปใช้ใน Laravel framework

สมมติเรามีตารางที่เก็บข้อมูล Tags ซึ่งข้อมูลจะเก็บอยู่ในรูปของตัวคั่น , (comma) เช่น css, html, javascript เป็นต้น

ทีนี้เราต้องการที่จะค้นว่ามี Tag ที่เราต้องการอยู่ใน Colu…

Read more

Warning: Unknown: Input variables exceeded 1000. To increase the limit change max_input_vars

Warning: Unknown: Input variables exceeded 1000. To increase the limit change max_input_vars in php.ini. in Unknown on line 0

Warning นี้ สามารถใช้ .htaccess เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาได้

วิธีก็ง่าย ๆ ครับ เพิ่ม php_…

Read more

Laravel ข้าม Public folder ด้วย .htaccess

การข้าม Public Folder ก็คือการที่เราไม่ต้องเรียกใช้เว็บด้วยการอ้างถึง /public
เช่น เมื่อเราติดตั้งโปรเจคเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราต้องเรียกใช้ http://localhost/project/public จะเห็นว่ามันแปลก ๆ พิลึกยังไงก็ไม่รู้ แต่เราสามารถใช้ .htaccess เพื…

Read more