Shadow Copies

สิ่งสำคัญอีกอย่างหลังจากการ Config Server เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือการทำ Shadow Copies …

การทำ Shadow Copies คือ การทำ Snapshot ในแต่ละช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ เพื่อว่า Server เกิดมีปัญหา หรือโดนไวรัสเรียกค่าไถ่ไรงี้ … เราจะได้ Restore ก…

Read more