สร้าง crontab สำหรับเรียกใช้ไฟล์ php ใน Linux

คำสั่งและ option ของ crontab

การใช้คำสั่ง crontab ในสิทธิ์ของ Root ต้องใช้ sudo นำหน้าเสมอ

#crontab filename การนำเข้าคำสั่ง crontab มาจากไฟล์อื่น
#crontab -e แก้ไข crontabปัจจุบัน หรือเพิ่ม crontab ใหม่
#crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั…

Read more

Mysql FIND_IN_SET function นำไปใช้ใน Laravel framework

Mysql FIND_IN_SET function นำไปใช้ใน Laravel framework

สมมติเรามีตารางที่เก็บข้อมูล Tags ซึ่งข้อมูลจะเก็บอยู่ในรูปของตัวคั่น , (comma) เช่น css, html, javascript เป็นต้น

ทีนี้เราต้องการที่จะค้นว่ามี Tag ที่เราต้องการอยู่ใน Colu…

Read more